Vlad Suglobov

Vlad Suglobov
VD, Medgrundare och Styrelseledamot

 

Vlad är, efter att ha varit verksam i den i över 28 år, något av en veteran inom spelbranschen. Han har en mastersexamen i matematik och programmering från Moskvauniversitetet och ett Stanford LEAD Certificate från Stanford Graduate School of Business. 1995, under sitt första år på universitetet, påbörjade han sin karriär som den fjortonde anställde på Nikita Ltd, idag Nikita Online. Vlad tog sin examen 2000 och tillbringade det efterföljande året som programvaruutvecklare i teamet för den USA-finansierade startupen "Voxster". 
2001 grundade Vlad och hans kollegor G5, med avsikten att utveckla PC- och mobilspel. Vlad var vd för bolaget från start, men fortsatte att utveckla kod för spelmotorer fram till 2003, för att sedan helt fokusera på verksamheten. 
2008 lanserades Apple iPhone, något som skapade nya möjligheter för bolaget. Efter att ha avslutat ett antal större licensieringskontrakt ville G5 flytta sina egna spel till den nya, lovande plattformen och i februari 2009 lanserades "Supermarket Mania", bolagets första iPhone-spel. Spelet växte snabbt till G5:s hittills största ekonomiska framgång. Vlad såg den revolution som Iphone skulle innebära för spelbranschen, han startade G5:s publiceringsverksamhet och började också licensiera populära PC-spel inom genren Hidden Objects, för att lyfta över dem till den nya generationen mobila enheter.

2011 flyttade Vlad till San Francisco Bay Area för att bygga upp G5:s marknadsföring i USA, bolagets största marknad. Sedan 2013, då Free-To-Play (F2P) -spelen snabbt började etablera sig i mobila enheter, har Vlad fokuserat G5 på dessa som affärsmodell, med tonvikt på kvalitet och färre nya spel. Idag är Vlad djupt involverad i företagets strategi, marknadsföring och produktutveckling.

Innehav: 0 aktier, 68 600 prestationsaktier. Vlad är även suppleant i styrelsen för Wide Development Ltd som äger 640 000 aktier.