Topp 15 aktieägare

Tabellen nedan visar bolagets ägarstruktur för de största största innehaven.

NAMN AKTIER KAPITAL/RÖSTER
Wide Development Cyprus Ltd  640 000 8,10%
Avanza Pension 603 405 7,64%
Purple Wolf Ltd 450 000 5,70%
Tommy Svensk 403 740 5,11%
Nordnet Pensionförsäkring AB 318 590 4,03%
Swedbank Robur Fonder 300 00 3,80%
Argenta Asset Management SA 251 749 3,19%
Proxima Ltd 236 000 2,99%
Daniel Eriksson 150 085 1,90%
Handelsbanken Liv Försäkring AB 138 499 1,75%
Peter Lindell 110 000 1,39%
Dimension Fund Advisors 104 122 1,32%
Acadian Asset Management 93 271 1,18%
Handelsbanken Fonder 84 671 1,07%
Loys AG 56 064 0,71%

2024-06-30
Informationen uppdateras månadsvis.

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Klicka här för att se aktiekapitalhistoriken