Topp 15 aktieägare

Tabellen nedan visar bolagets ägarstruktur för de största största innehaven.

NAMN AKTIER KAPITAL/RÖSTER
Wide Development Ltd  640 000 8,10%
Avanza Pension 619 521 7,84%
Purple Wolf Ltd 450 000 5,70%
Tommy Svensk 403 740 5,11%
Nordnet Pensionförsäkring AB 359 516 4,55%
Swedbank Robur Fonder 350 000 4,43%
Proxima Ltd 293 700 3,72%
Argenta Asset Management SA 251 749 3,19%
Daniel Eriksson 150 085 1,90%
Handelsbanken Liv Försäkring AB 137 599 1,74%
Peter Lindell 110 000 1,39%
Dimension Fund Advisors 103 488 1,31%
Handelsbanken Fonder 84 671 1,07%
Loys AG 56 064 0,71%
Acadian Asset Management 55 931 0,71%

2024-03-31
Informationen uppdateras månadsvis.

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Klicka här för att se aktiekapitalhistoriken