Topp 15 aktieägare

Tabellen nedan visar bolagets ägarstruktur för de största största innehaven.

NAMN AKTIER KAPITAL/RÖSTER
Wide Development Ltd 640 000 8,05%
Avanza Pension 637 274 8,01%
Purple Wolf Ltd 475 000 5,97%
Swedbank Robur Fonder 435 000 5,47%
Tommy Svensk 403 740 5,08%
Proxima Ltd 293 700 3,69%
Nordnet Pensionförsäkring AB 276 359 3,47%
Argenta Asset Management SA 251 749 3,17%
Handelsbanken Liv Försäkring AB 166 549 2,09%
Daniel Eriksson 150 085 1,89%
Peter Lindell 110 000 1,38%
Dimension Fund Advisors 99 838 1,26%
Handelsbanken Fonder 81 528 1,03%
Acadian Asset Management 51 412 0,65%
Swedbank Försäkring 47 682 0,60%

2023-10-31
Informationen uppdateras månadsvis

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Samlade och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

Klicka här för att se aktiekapitalhistoriken