Långsiktigt incitamentsprogram 2021-2023 översikt

G5 Entertainment har ett årligt långsiktigt incitamentsprogram (LTIP) för ett stort antal nyckelpersoner i hela koncernen. Programmen är prestationsaktieprogram där deltagarna tilldelas prestationsaktier i början av programmet som översätts till stamaktier vid slutet av treårsperioden om prestationskriterierna är uppfyllda. De nuvarande programmen har total avkastning som aktieägare som prestationskriterier och de anställda behöver förbli anställda för att tilldelas stamaktier vid avvecklingen.

Mer information om programmen kan ses i tabellen nedan.

UTGIVNINGSDATUM ANTAL
PRESTATIONSAKTIER
VÄGT AKTIEKURS
VID EMISSIONEN (SEK)
LÄGSTA PRIS
FÖR TILLDELNING (SEK)
PRIS FÖR FULL
FÖRDELNING (SEK)
TRÄNINGSPERIOD
23 juni, 2021 135 050 501 866,7 1232,5 maj 2024
1 juli, 2022 140 950 240,7 416,4 592,1 maj 2025
1 juli, 2023 153 500 192,1 332,3 472,6 maj 2026