feb 08, 2024 08:00 CET

Telefonkonferens om Bokslutskommuniké 2023

Klicka här för att se presentationen.

För mer information, kontakta: investor@g5.com