apr 29, 2023 | Regulatoriska

G5 Entertainment AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

G5 Entertainment AB (G5) har idag publicerat årsredovisning för 2022.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://corporate.g5e.com.

Denna informationen är sådan som G5 Entertainment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-04-29 10:30 CET.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115