apr 30, 2022 | Regulatoriska

G5 Entertainment AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

G5 Entertainment AB (G5) har idag publicerat årsredovisning för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://corporate.g5e.com 

Bolaget har i årsredovisningen redovisat de beräknade kostnaderna under första kvartalet relaterade till kriget. Mer information om dessa kostnader kommer att ges i delårsrapporten för första kvartalet som kommer publiceras i enlighet med den finansiella kalendern.Informationen är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-30 15:00 CET.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115