okt 06, 2023 | Regulatoriska

Valberedning utsedd inför årsstämman 2024 i G5 Entertainment AB (publ)

I enlighet med beslut vid årsstämman 2023 har en valberedning utsetts bestående av representanter för de fem största aktieägarna vid utgången av augusti 2023.

Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Jonas Ingvarsson (representerar Wide Development Limited)
  • Petter Nylander (representerar Purple Wolf Limited)
  • Jan Andersson (representerar Swedbank Robur)
  • Tommy Svensk (representerar Tommy Svensk)
  • Sergey Shults (representerar Proxima Limited)

Valberedningen kommer att utse valberedningens ordförande vid sitt första sammanträde.

Aktieägare som önskar ge förslag till G5 Entertainment valberedning kan göra så per brev till G5 Entertainment AB (publ), Nybrogatan 6, 5tr, 114 34 Stockholm, eller per e-mail till nomination@g5e.com. Notera att förslag måste mottagas av valberedningen senast den 1 februari 2024.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115