Aktiekapital och aktiehistorik

ÅR HÄNDELSE EMITTERADE AKTIER (+) / ÅTERKÖPTA (-) (SEK) INTAGET KAPITAL (+)/ ÅTER TILL ÄGARE (-)  (SEK) AKTIEKURS (SEK) AKTIER I MARKNADEN

UTSPÄDNING (+)/ 

KONSOLIDERING (-)

2006 Initial Public Offering 1 000 000 3 000 000 3 6 000 000  
2008 juli: Emission av aktier: Förvärv av PC Casual game development studio 375 000   6 6 375 000 6,25%
  oktober: Företrädesemission samt placement med syfte att resa pengar för produktutveckling 1 044 574 4 073 839  3,90 7 419 574 16,39%
2012 augusti: Riktad emission med syfte att resa pengar för licensiering av produkter 580 426 12 479 159  21,50 8 000 000 7,82%
2013 februari: Riktad emission: finansiering av utveckling av F2P spel 800 000 37 600 000 47 8 800 000 10,00%
2017 Utdelning 2016 (0,75 SEK/aktie)   -6 600 000      
2018 Utdelning 2017 (2,5 SEK/aktie)   -22 224 000      
2018 2014 personaloptionsprogram (127 500 optioner) 89 700   324 8 889 700 1,02%
  2015 personaloptionsprogram (125 000 optioner) 94 150   306 8 983 850 1,06%
2019 Utdelning 2018 (2,5 SEK/aktie)   -22 486 000      
2019/2020 2016 personaloptionsprogram (129 950 optioner) 40 000   148 9 023 850 0,45%
2020 Utdelning 2019 (2,5 SEK/aktie)   -21 869 000      
2020 Återköp av aktier -376 850 -66 491 461 157,2 8 647 000 -4,18%
2021 Återköp av aktier -82 000 -34 313 487 418,5 8 565 000 -0,95%
2021 Lösen av 2018/2021 aktierelaterade program 88 050   516,5 8 653 050 1,03%
2021 Sålda aktier 2 400 1 225 200 510,5 8 655 450 0,03%
2021 Utdelning 2020 (6,25 SEK/aktie)   -54 096 563      
2021 Återköp av aktier -215 450 -92 957 794 431,4 8 440 000 -2,49%
2022 Utdelning 2022 (7,00 SEK/aktie)   -59 080 000      
2022 Återköp av aktier -266 000 -48 072 528 180,7 8 174 000 -3,15%
2023 Lösen av 2019/2022 aktierelaterade program 25 096     8 199 096 -0,31%
2023 Utdelning 2023 (8,00 SEK/aktie)   -64 505 000      
2023 Återköp av aktier -299 096 -54 028 877 186,8 7,900,000 -3,65%
  TOTALT Återfört kapital    488 346 512      

 

*Företaget har totalt 8 555 650 utestående stamaktier och 172 200 c-aktier. Av de utestående aktierna innehas 483 650 stamaktier och 172 200 c-aktier av företaget och undantas från tabellen ovan. Aktierna som innehas av företaget representerar 7,67% av det registrerade kapitalet och 5,96% av de registrerade rösterna. C-aktierna är avsedda att täcka aktuella prestationsaktieprogram.