Alexander Tabunov

Operativ chef, Medgrundare
Malta Huvudkontor

 

 

Alexander är en erfaren it-chef med bakgrund inom programvaruteknik. Han var med och grundade G5 2001 och har sedan dess varit ansvarig för G5:s dagliga verksamhet i rollen som operativ chef. Bland annat har han byggt upp och format utvecklingsteamet med utgångspunkt i en rad olika plattformar och tekniker. Hans akademiska bakgrund är en magisterexamen i datavetenskap från Moskvas statliga institut för elektronik och matematik.

Innehav: 700 aktier samt 475 000 aktier genom bolaget Purple Wolf Ltd, 48 600 prestationsaktier.