Utdelningspolicy

G5 Entertainment är verksamt på en marknad som växer snabbt och för att kunna dra nytta av denna tillväxt avser företaget att fortsätta att återinvestera vinster i aktiviteter som främjar organisk tillväxt, såsom produktutveckling och marknadsföring. Framtida utdelningar kommer att bli föremål för G5 Entertainment framtida resultat, kassaflöden, rörelsekapitalbehov och allmänna finansiella ställning. Dessutom kan investeringar i förvärv som en del av företagets tillväxtstrategi påverka nivån på framtida utdelningar.

Eftersom marknaden för närvarande genomgår en fas av snabb tillväxt anser styrelsen att ledningen bör fokusera på att upprätthålla en stark organisk tillväxt. Detta kommer att kräva investeringar i marknadsföring och användarförvärv, vilket på kort sikt kan sätta press på lönsamheten. Styrelsen har därför beslutat att i detta skede inte tillhandahålla några finansiella mål avseende företagets framtida lönsamhet.

Historisk utdelning (SEK)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0,75 2,50 2,50 2,50 6,25 7,00 8,00